За нас

EducationUK е езиков център, ситуиран в центъра на София. Профилирани сме в обученията по английски език във всякакви форми – групово или индивидуално. Предлагаме богато портфолио от курсове – разговорен, бизнес, професионални, сертификатни и т.н.

Ние вярваме, че английският език е глобализиран и е важен във всеки един аспект на ежедневието ни – общуване, кариерно развитие и други. За това бихме Ви помогнали в първите стъпки или усъвършенстването му. Използваме най-модерни учебни програми за по-бързи резултати.

Екипът ни от опитни учители е съобразен спрямо различните нужди и ще отговори напълно на очакванията Ви. Готови ли сте да учим?