Контакти

Административен адрес: ул. Отец Паисий 46, София, България

Разполагаме с няколко учебни зали в центъра на София.

E-mail: office @ educationuk.bg

Телефон: 0877325842