Индивидуален курс по английски език

Индивидуалните курсове по английски език са подходящи за всички възрасти. Те са изцяло съобразени с настоящето ви ниво и не губите време в повтаряне на информация, защото имате специално разработен учебен план. По-бързият напредък е гарантиран. Същевременно те са съобразени изцяло спрямо графика ви, в удобни за вас часове.

Индивидуалното обучение също е често срещан избор, когато се налага изучаването на специализиран английски език. Същевременно е приложимо при желанието за скоростно усъвършенстване на писмените и разговорни умения.

Цена

От 16 лв. на учебен час за общ английски език.

Записване за индивидуално обучение

Ниво

Дни на провеждане

Време на провеждане